THK Bearing

Contact Now

THK lm8uu Bearing

336.700 mm 1900000 N
4.000 mm 087796360563

THK lm6uu Bearing

28,000 mm 12,000
12,000 mm 12,000 mm

THK ru42 Bearing

NA 6905UU B04144
30 mm 29 mm

THK lm8uu Bearing

HYUNDAI / ELANTRA / CX623
SKF VKBA 3909

THK lm8uu Bearing

80 80 mm
23 mm 62208-2RS

THK lm6uu Bearing

CX 25
35 mm 25 mm

THK ru42 Bearing

129 mm M6x1
44,5 mm 16 mm

THK lm8uu Bearing

5799.99 lbf LSE507BR
94869 lbf Split Cylindrical Ho

THK lm8uu Bearing

1 24.2 kN
59 N/µm 40.2 mm

THK india Bearing

120,65 1,851 Kg
BRI 527632 UU 91 mm

THK railsands Bearing

NTN 29,800 mm
PK35X47X29.8 47,000 mm

THK linear Bearing

21 mm 1,08
1 mm 40,5 mm
1/5